DOCUMENTOS OFICIAIS MUNICIPAIS 2023

Calendario das eleccións municipais 2023

O calendario das próximas eleccións municipais é o seguinte:

3 de abril: publicación do Real Decreto de convocatoria de eleccións municipais.
6 de abril: constitución de Xuntas Electorais Provinciais (JEP) e de Xuntas Electorais de Zona (JEZ).
4 ao 10 de abril: comunicación ás JEZ de emprazamentos para colocación de carteis.
4 ao 13 de abril: comunicación ás JEZ de locais e lugares para a campaña electoral.
9 a 16 abril: consulta do censo electoral en Concellos.
18 ao 23 de abril: presentación de candidaturas diante a JEZ.
28 de abril ao 2 de maio: sorteo para a designación de membros da mesa electoral.
1 de maio: publicación de candidaturas.
12 de maio: inicio da campaña electoral.
26 de maio: final da campaña electoral.
27 de maio: xornada de reflexión.
28 de maio: xornada de votación.
17 de xuño: constitución da Corporación e elección do/-a Alcalde.

Mais…

Xunta Electoral Central

Xunta Electoral Central

Elección en curso. Eleccions Municipáis

28 de maio de 2023

Información xeral

Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Régime Electoral Xeral

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Jefatura del Estado «BOE» núm. 147, de 20 de junio de 1985 Referencia: BOE-A-1985-11672

Mais información 

Descargar documento oficial 

BOP da Provinica da Coruña. Número de concelleiros/as a elixir

D.L.: C-1-1958      MÉRCORES, 1 DE MARZO DE 2023

Relación de municipios da provincia da Coruña agrupados por Partidos Xudiciais e número de concelleiros/as a elixir en cada un deles.

Mais información 

Descargar documento oficial 

BOP da Provinica da Lugo. Número de concelleiros/as a elixir

MÉRCORES, 1 DE MARZO DE 2023

Relación de municipios da provincia de Lugo agrupados por Partidos Xudiciais e número de concelleiros/as a elixir en cada un deles.

Mais información 

Descargar documento oficial 

BOP da Provinica de Ourense. Número de concelleiros/as a elixir

MÉRCORES, 1 DE MARZO DE 2023

Relación de municipios da provincia de Ourense agrupados por Partidos Xudiciais e número de concelleiros/as a elixir en cada un deles.

Mais información 

Descargar documento oficial 

BOP da Provinica de Pontevedra. Número de concelleiros/as a elixir

MÉRCORES, 1 DE MARZO DE 2023

Relación de municipios da provincia de Pontevedra agrupados por Partidos Xudiciais e número de concelleiros/as a elixir en cada un deles.

Mais información 

Descargar documento oficial 

Real decreto 605/1999, do 16 de abril, sobre regulación complementaria dos procesos electorais

Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales

Jefatura del Estado «BOE» núm. 92, de 17 de abril de 1999 Referencia: BOE-A-1999-8583

Mais información 

Descargar documento oficial 

Real Decreto 207/2023, do 3 de abril, polo que se convocan eleccións locais e ás Asembleas de Ceuta e Melilla para o 28 de maio de 2023

Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 28 de mayo de 2023

Publicado en: «BOE» núm. 80, de 4 de abril de 2023, páginas 49393 a 49394 (2 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Referencia: BOE-A-2023-8458

Mais información 

Descargar documento oficial 

Exposición do censo electoral ata o 17 de abril

Exposición do censo electoral ata o 17 de abril

Diante da convocatoria das eleccións locais, que se celebrarán o 28 de maio de 2023, a Oficina do Censo Electoral comunica aos Concellos que o prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 10 ao 17 de abril. Nese prazo, os interesados poderán achegarse ao Concello a comprobar os seus datos e proceder a facer as reclamacións que foran necesarias. Esta consulta tamén poderá facerse a través do teléfono 900.343.232 ou de xeito telemático premendo aquí

Mais información 

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Número 67. Publicación de Seccións, Mesas e Locais Electorais

Publicación de Seccións, Mesas e Locais Electorais

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña
Luns, 10 de abril de 2023. Número 67

En cumprimento do establecido no Artigo 24.2 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, faise pública a relación de Seccións, Mesas e Locais Electorais para estas Eleccións.

Mais información 

Descargar documento oficial

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Número 68. Constitucion Xunta Electoral da Zona de Santiago de Compostela

Constitucion Xunta Electoral da Zona de Santiago de Compostela

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña
Martes, 11 de abril de 2023 · Número 68

Dona María Manuela García Jalón da Lama, Secretaria da Xunta Electoral de Zona de Santiago de Compostela, certifica:
Que no día de hoxe quedou constituída a Xunta Electoral de Santiago de Compostela.

Mais información 

Descargar documento oficial

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Número 79. Candidaturas presentadas. Eleccións municipais 2023. Xunta Electoral da Zona de Santiago de Compostela.

Xunta Electoral da Zona de Santiago de Compostela.

Candidaturas presentadas. Eleccións municipais 2023

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña
Mércores, 26 de abril de 2023 · Número 79

Publicación de candidaturas: Fase presentación.
Candidatura de Teo, páxinas 56 a 58

Mais información 

Descargar documento oficial

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Número 82. Candidaturas proclamadas. Eleccións municipais 2023. Xunta Electoral da Zona de Santiago de Compostela.

Xunta Electoral da Zona de Santiago de Compostela.

Candidaturas proclamadas. Eleccións municipais 2023

BOP. Boletín Oficial da Provincia da Coruña
Martes, 2 de maio de 2023 · Número 82

Publicación de candidaturas: Fase proclamación.
Candidatura de Teo, páxinas 56 a 59

Mais información 

Descargar documento oficial

Share This